Дойчин Атанасов

Дойчин Атанасов
GitHub
ironsmile
Twitter
iron4o

Теми

 • Инсталирайте си Go
 • Първа задача
 • Четвърта задача
 • Какво очакваме от вашите проекти?
 • Пета задача
 • Отговори

  Инсталирайте си Go

  Първа задача

  На планина с Ruby

  Дати за тестовете

  Дали ще може да използваме библиотеки написани на други езици в нашите проекти?

  [Проект] Facebook Activity Cleanse

  На планина без Ruby

  [Проект] go-svg-parser

  [Проект] g11n - Библиотека за интернационализация

  [Проект] Fuzzy search библиотека

  [Проект] Система за управление на конфигурации на софтуер

  [Проект] Блюдо на петри с генетичен алгоритъм

  [Проект] Music playback service

  [Проект] File Finder

  [Проект] Рейтрейсър

  [Проект] BMI manager

  Първа защита на проекти

  Пета задача

  Разни въпроси