Форуми

Тема Отговори Последен отговор
Поправителна сесия 3 от Недялко Андреев
[Проект] BMI manager 20 от Марина Попова
[Проект]Chat client със Tox протокола 4 от Андон Мицов
Go 1.6 0 от Ралица Великова
Разни въпроси 4 от Дойчин Атанасов
Пета задача 11 от Михаил Стойков
[Проект] Info calendar 2 от Ива Зарева
[Проект] Fuel calculator 2 от Андрея Костов
[Проект] Labyrinth Crawler 2 от Станимир Митев
[Проект] tv show downloader 4 от Адриана Стефанова
[Проект] Gimeo 5 от Юлия Недялкова
[Проект] Music playback service 7 от Катя Спасова
[Проект] Рейтрейсър 3 от Диана Генева
[Проект] Библиотека за извличане на мета данни от media контейнери 2 от Ралица Великова
Лекция 12 2 от Андрея Костов
Първа защита на проекти 5 от Дойчин Атанасов
[Проект] service tracking 5 от Недялко Андреев
Какво очакваме от вашите проекти? 0 от Дойчин Атанасов
Четвърта задача 12 от Анонимен Потребител 1
[Проект] File Finder 10 от Дойчин Атанасов
[Проект] Dependency Injection 2 от Недялко Андреев
[Проект] In memory cache 1 от Недялко Андреев
[Проект] Cinema reservation system 3 от Недялко Андреев
[Проект] Multiroids 2 от Ивайло Христов
[Проект] File System 7 от Недялко Андреев
[Проект] Even Smaller Fighter 2 от Даниела Иванова
[Проект] Email Client 1 от Недялко Андреев
[Проект] Twitter clone vs Task manager 1 от Недялко Андреев
[Проект] Gotin 1 от Недялко Андреев
[Проект]Environment explorer 3 от Недялко Андреев